Ministerio de Traballo e Economía SocialBrexit. Prestacións por desemprego e traballadores.. Ministerio de Traballo e Economía Social

Rastro de migas

  • Inicio
  • Brexit. Prestacións por desemprego e traballadores.

Brexit. Prestacións por desemprego e traballadores.

Brexit - Prestaciones por desempleo y trabajadores

O 29 de marzo de 2017 o Reino Unido notificou oficialmente ao Consello Europeo a súa intención de abandonar a Unión Europea.

Co obxecto de que esta saída se producise de forma ordenada, a Unión Europea e o Reino Unido asinaron un tratado internacional denominado Acordo de Retirada, que estableceu un período transitorio ata o 31 de decembro de 2020 durante o cal estivo plenamente aplicable o dereito comunitario.

Por tanto, ata o 31 de decembro de 2020 a situación permaneceu sen cambios para os cidadáns, os traballadores, os consumidores, as empresas, os investidores, os estudantes e os investigadores, tanto na Unión Europea como no Reino Unido e Xibraltar.

Con todo, esta situación cambiou a partir do 1 de xaneiro de 2021, data na que o Reino Unido pasa oficialmente a ter a condición de terceiro país.

A partir de entón, a relación futura entre a Unión Europea e o Reino Unido ha pasado a rexerse polo Acordo de Comercio e Cooperación que alcanzaron o 24 de decembro de 2020.

Procedemos a informarlles de como queda a situación dos traballadores desprazados, dos traballadores fronteirizos e das prestacións por desemprego.