Ministeri de Treball i Economia SocialPERTE d'Economia Social i de les Cures. Ministeri de Treball i Economia Social

Rastro de migas

  • Inici
  • PERTE d'Economia Social i de les Cures

PERTE d'Economia Social i de les Cures

El PERTE ESyEC és un projecte estratègic orientat a impulsar el sector de l'Economia social, que reuneix entitats amb criteris socials i equitatius que tenen un objectiu de benestar social, promouen l'ocupació comunitària i defensen els interessos dels col·lectius diversos, tenint en compte valors com el respecte al medi ambient, la cohesió social i la igualtat de gènere.

Aquest PERTE, dotat amb més de 800 milions d'euros, cerca estimular una economia inclusiva, centrada en les persones. Pretén potenciar i consolidar les aliances entre els centres i la recerca, organitzacions, cooperativa i entitats que treballen en l'Economia Social i de les Cures i convertir Espanya en un referent en aquesta matèria.

Entre els seus objectius figuren enfortir les polítiques d'igualtat i facilitar la conversió de companyies en crisi o amb manca de relleu generacional en empreses d'economia social, principalment cooperatives de treball, a més de millorar la competitivitat de les pimes del sector.

D'altra banda, en una societat cada cop més longeva, un altre dels propòsits del PERTE ESyEC és potenciar els sectors vinculats a la cura de les persones i contribuir a l'adaptació i innovació necessària perquè es presti un servei més eficaç i proper.

Incidencia del PERTE de Economía Social y de los Cuidados en Políticas y Componentes