Ministeri de Treball i Economia SocialAccés a la seu electrònica dels serveis centrals del Ministeri i de les subseus associades. Ministeri de Treball i Economia Social

Rastro de migas

  • Inici
  • Accés a la seu electrònica dels serveis centrals del Ministeri i de les subseus associades

Accés a la seu electrònica dels serveis centrals del Ministeri i de les subseus associades

Informació important abans d’accedir-hi per primer cop:

Si al tractar d'accedir a aquesta seu el navegador li mostra un avís de seguretat, indicant que el lloc web no és segur, és perquè no confia en l’Autoritat de Certificació que ha emès el certificat de l'esmentada seu. Per a solucionar l'avís, haurà d’instal·lar al seu navegador els certificats que s’indiquen a continuació.

Si en intentar accedir als tràmits el vostre navegador us presenta un avís de seguretat indicant que el lloc no és segur és degut a que no confia en l’Autoritat de Certificació que ha emès el certificat de l’esmentada seu. Per solucionar l’avís, haureu d’instal·lar al navegador els certificats que s’indiquen a continuació.

Accés a la seu electrònica i a les subseus associades:

Inventari d’activitats de tractament: