Lan eta Ekonomia Sozial MinisterioaIruzurraren aurkako neurrien plana, Laneko eta Gizarte Ekonomiako Ministerioaren Next Generation EB funtsak kudeatzeko. Lan eta Ekonomia Sozial Ministerioa

Iruzurraren aurkako neurrien plana, Laneko eta Gizarte Ekonomiako Ministerioaren Next Generation EB funtsak kudeatzeko

Ministerioaren Next Generation EB Funtsak kudeatzeko iruzurraren aurkako neurrien planaren xedea da iruzurraren arriskua kontrolatzeko neurriak zehaztea. Arreta berezia jartzen da Berreskurapen eta Erresilientzia Mekanismoko (BEM) funtsak egikaritzeko esparruan. Ministerio-sail horri dagokion esparrua ere nabarmentzen da, funts horiek erabakitzen eta betearazteko erakundea den aldetik. Era berean, iruzurraren arloko eskumenak hartzen dira kontuan, soilik administratiboak direnak esleituta baititu, ikerketa-eskumenak barne hartu gabe.

Plan horrek iraupen mugagabea izango du, baina gutxienez urtean behin berrikusiko da. Nolanahi ere, egikaritzearen funtsezko prozesuetan iruzur-arriskuaren, inpaktuaren eta probabilitatearen ebaluazioa berrikusiko da iruzur-kasuren bat detektatu denean edo prozeduretan edo langileetan aldaketa esanguratsuak izan direnean.

Sistema hori iruzurraren eta ustelkeriaren aurkako borrokaren alderdi desberdinak biltzen dituzten lau arlo handietan oinarritzen da: prebentzioa, detekzioa, zuzentasuna eta jazarpena.

Iruzurraren aurkako neurrien plan horrek, halaber, gerta litezkeen interes-gatazkak tratatzeko jarraitu beharreko prozedura jasotzen du; izan ere, interes-gatazka bat egoteak ez du nahitaez iruzurrik eragiten, baina interes-gatazka hori ez konpontzeak iruzur-egoera bat ekar lezake.