Ministerio de Traballo e Economía SocialPERTE de Economía Social e dos Coidados. Ministerio de Traballo e Economía Social

Rastro de migas

  • Inicio
  • PERTE de Economía Social e dos Coidados

PERTE de Economía Social e dos Coidados

O PERTE ESyEC é un proxecto estratéxico orientado a impulsar o sector da Economía social, que reúne a entidades con criterios sociais e equitativos que teñen un obxectivo de benestar social, promoven o emprego comunitario e defenden os intereses dos colectivos diversos, tendo en conta valores como o respecto ao medio ambiente, a cohesión social e a igualdade de xénero

Este PERTE, dotado con máis de 800 millóns de euros, busca estimular unha economía inclusiva, centrada nas persoas. Pretende potenciar e consolidar as alianzas entre os centros e investigación, organizacións, cooperativa e entidades que traballan na Economía Social e dos Coidados e converter a España nun referente nesta materia.

Entre as súas metas figuran fortalecer as políticas de igualdade e facilitar a conversión de compañías en crises ou con falta de substitución xeracional en empresas de Economía Social, principalmente cooperativas de traballo, ademais de mellorar a competitividade das pemes do sector.

Doutra banda, nunha sociedade cada vez máis lonxeva, outro dos propósitos do PERTE ESyEC é potenciar os sectores relacionados ao coidado das persoas e contribuír na adaptación e innovación necesaria para que se preste un servizo máis eficaz e próximo.

Incidencia del PERTE de Economía Social y de los Cuidados en Políticas y Componentes