Inspectora de trabajo en su puesto tendiendo la mano Ministerio de Trabajo y Economía SocialInspecció de Treball i Seguretat Socia Linea inferior de la cabecera

Contenido

Saltar Contenidos

Què fem? >  Contractació Serveis ITSS
Contractació Serveis ITSS

CONTRACTACIONS PÚBLIQUES A LA ITSS

En aquest apartat s'ofereix tota la informació referent a les diferents contractacions de serveis que el Ministeri de Treball y Economía Social publica en el Butlletí Oficial de l'Estat en relació amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social; pot tractar-se tant de les respectives convocatòries de contractació com de les corresponents adjudicacions que es portin a terme (tant als serveis centrals de la ITSS com als serveis perifèrics provincials).

Nota: Es recomana que per a l'obtenció de la documentació i informació respecte de cadascuna de les contractacions s'acudeixi als llocs que per a cadascun d'ells se cita en la publicació oficial de la disposició.

Nota Contractació Serveis ITSS: En l'enllaci que s'acompanya es pot obtenir diversa informació sobre els diversos procediments de contractació duts a terme pel MITES. ico_exp Perfil del contratante

CONTRATACIÓN AÑO 2020-2021

Servicio  Provincias Licitación Formalización
Limpieza IPTSS - La Rioja   Icono PDF
(BOE 23-02-2021)
Vigilancia y Seguridad IPTSS - La Rioja Icono PDF
(BOE 24-12-2020)
 
Vigilancia y Seguridad IPTSS - León Icono PDF
(BOE 24-12-2020)
 
Mantenimiento integral IPTSS - Madrid Icono PDF
(BOE 24-12-2020)
 
Servicios de apertura y gestión de cuentas corrientes OEITSS Icono PDF
(BOE 03-12-2020)
 
Servicio de traducción de las páginas WEB OEITSS   Icono PDF
(BOE 16-11-2020)
Suministro de Tarjetas Inteligentes SS.CC. OEITSS   Icono PDF
(BOE 04-11-2020)
Seguridad y vigilancia Escuela OEITSS   Icono PDF
(BOE 04-11-2020)
Seguridad y vigilancia Unidades SS.CC. OEITSS Icono PDF
(BOE 03-11-2020)
 
Soporte Funcional - Asistencia Técnica  NEDAES OEITSS   Icono PDF
(BOE 30-10-2020)
Mantenimiento de sistemas informáticos IA - UAFSE OEITSS, MITES    Icono PDF
(BOE 07-10-2020)
Seguridad y vigilancia IPTSS - Ceuta Icono PDF
(BOE 07-10-2020)
 
Seguridad y vigilancia IPTSS - Castellón Icono PDF
(BOE 07-10-2020)
 
Seguridad y vigilancia IPTSS - Valencia Icono PDF
(BOE 07-10-2020)
 
Servicio a las incidencias 24x7 OEITSS, MITES, MISSM   Icono PDF
(BOE 06-10-2020)
Módulo SAS Virtual Text Analytics OEITSS   Icono PDF
(BOE 05-10-2020)
Limpieza IPTSS - Ceuta   Icono PDF
(BOE 01-10-2020)
Seguridad y vigilancia IPTSS - Toledo Icono PDF
(BOE 01-10-2020)
 
Seguridad y vigilancia IPTSS - Murcia Icono PDF
(BOE 01-10-2020)
 
Seguridad y vigilancia IPTSS - C. Real Icono PDF
(BOE 01-10-2020
 
Seguridad y vigilancia IPTSS - Alicante Icono PDF
(BOE 01-10-2020)
 
Mantenimiento y soporte técnico de los switches OEITSS, MITES Y MISSM   Icono PDF
(BOE 05-9-2020)
Limpieza IPTSS - Cadiz   Icono PDF
(BOE 05-9-2020)
Limpieza IPTSS - Ávila Destacado... Icono PDF
(BOE 01-9-2020)
Icono PDF
(BOE 2-3-2021) 
Limpieza IPTSS - Badajoz Destacado... Icono PDF
(BOE 01-9-2020)
Icono PDF
(BOE 2-3-2021)  
Limpieza IPTSS - Burgos Destacado... Icono PDF
(BOE 01-9-2020)
Icono PDF
(BOE 2-3-2021)  
Limpieza IPTSS - Cáceres Destacado... Icono PDF
(BOE 01-9-2020)
 Icono PDF
(BOE 2-3-2021) 
Limpieza IPTSS - Cantabria Destacado... Icono PDF
(BOE 01-9-2020)
 Icono PDF
(BOE 2-3-2021) 
Limpieza ITSS - Salamanca Destacado... Icono PDF
(BOE 01-9-2020)
 Icono PDF
(BOE 2-3-2021) 
Limpieza IPTSS - Zamora Icono PDF
(BOE 01-9-2020)
 
Limpieza IPTSS - León Destacado... Icono PDF
(BOE 31-8-2020)
Icono PDF
(BOE 2-3-2021)  

Limpieza

IPTSS - Valladolid Destacado... Icono PDF
(BOE 28-8-2020
 Icono PDF
(BOE 2-3-2021)
Limpieza IPTSS - Segovia Icono PDF
(BOE 28-8-2020
 
Limpieza IPTSS - La Rioja Icono PDF
(BOE 8-8-2020)
 
Limpieza IPTSS - Las Palmas Icono PDF
(BOE 8-8-2020)
 
Limpieza IPTSS - S.C. de Tenerife Icono PDF
(BOE 8-8-2020)
 
Seguridad y vigilancia IPTSS -  Guipúzcoa Icono PDF
(BOE 15-07-2020)
 Icono PDF
(BOE 02-12-2020)
Seguridad y vigilancia IPTSS - Álava Icono PDF
(BOE 15-07-2020)
Icono PDF
(BOE 02-12-2020) 
Mantenimiento equipos multifuncionales MITES y SSCC - OE ITSS   Icono PDF
(BOE 14-07-2020)
Limpieza IPTSS - Pontevedra   Icono PDF
(BOE 24-06-2020)
Limpieza IPTSS - Lugo   Icono PDF
(BOE 17-06-2020)
Limpieza IPTSS - Castellón   Icono PDF
(BOE 17-06-2020)
Seguridad y vigilancia IPTSS - Jaen Icono PDF
(BOE 13-06-2020)
Icono PDF
(BOE 18-09-2020) 
Seguridad y vigilancia IPTSS - Zaragoza Icono PDF
(BOE 12-06-2020)
Icono PDF
(BOE 05-11-2020) 
Mantenimiento elevadores MITES - OE ITSS   Icono PDF
(BOE 10-06-2020)
Mantenimiento sist. informáticos LINCE OE ITSS Icono PDF
(BOE 09-06-2020)
Icono PDF
(BOE 14-06-2020) 
Seguridad y vigilancia Escuela - OE ITSS Icono PDF
(BOE 09-06-2020)
 
Mantenimiento Integral DTIPTSS - Madrid Icono PDF
(BOE 09-06-2020)
 Icono PDF
(BOE 28-8-2020)
Seguridad y vigilancia IPTSS - Caceres Icono PDF
(BOE 09-06-2020)
Icono PDF
(BOE 18-09-2020) 
Seguridad y vigilancia IPTSS - Las Palmas Icono PDF
(BOE 09-06-2020)
Icono PDF
(BOE 09-06-2020) 
Mantenimiento instalaciones  cableados OE ITSS Icono PDF
(BOE 03-06-2020)
Icono PDF
(BOE 03-09-2020) 
Mantenimiento sistemas informáticos OE ITSS Icono PDF
(BOE 03-06-2020)
 
Limpieza IPTSS - Ciudad Real    Icono PDF
(BOE 03-06-2020)
Seguridad y vigilancia IPTSS - Almería   Icono PDF
(BOE 01-06-2020)
Limpieza IPTSS - Orense   Icono PDF
(BOE 01-06-2020)
Limpieza IPTSS - Asturias   Icono PDF
(BOE 01-06-2020)
Limpieza IPTSS - Toledo   Icono PDF
(BOE 29-05-2020)
Mantenimiento equipos multifuncionales MITES y SSCC - OE ITSS   Icono PDF
(BOE 28-05-2020)
Limpieza IPTSS - Melilla   Icono PDF
(BOE 28-05-2020)
Limpieza IPTSS - Alicante   Icono PDF
(BOE 28-05-2020)
Limpieza IPTSS - Albacete   Icono PDF
(BOE 28-05-2020)
Limpieza IPTSS - Valencia   Icono PDF
(BOE 28-05-2020)
Limpieza IPTSS - Soria   Icono PDF
(BOE 20-05-2020)
Mantenimiento equipos multifuncionales OE ITSS   Icono PDF
(BOE 16-04-2020)
Limpieza IPTSS - Murcia   Icono PDF
(BOE 01-04-2020)
Seguridad y vigilancia IPTSS - Huelva   Icono PDF
(BOE 23-03-2020)
Seguridad y vigilancia OE IPTSS - M. Sanidad   Icono PDF
(BOE 23-03-2020)
Limpieza IPTSS - Barcelona   Icono PDF
(BOE 04-02-2020)
Seguridad y vigilancia IPTSS - Salamanca   Icono PDF
(BOE 02-01-2020)
Mantenimiento ascensores SSCC - Mitramiss y OE ITSS   Icono PDF
(BOE 02-01-2020)

 

Contratación de años anteriores

Icono ZIPContratación servicios año 2019
Icono ZIPContratación servicios año 2018
Icono ZIPContratación servicios año 2017
Icono ZIPContratación servicios año 2016
Icono ZIPContratación servicios año 2015
Icono ZIPContratación servicios año 2014
Icono ZIPContratación servicios año 2013                                                               Icono ZIPContratación servicios 2º semestre del año 2008
Icono ZIPContratación servicios año 2012                                                               Icono ZIPContratación servicios 1º semestre del año 2008
Icono ZIPContratación servicios año 2011                                                               Icono ZIPContratación servicios año 2007
Icono ZIPContratación servicios año 2010                                                               Icono ZIPContratación servicios año 2006
Icono ZIPContratación servicios año 2009                                                               Icono ZIPContratación servicios año 2005