Ministeri de Treball i Economia SocialPágina principal. Ministeri de Treball i Economia Social

Gabinet de Comunicació

Sala Multimèdia

Destacats

Dades i publicacions

Dades d'interès

Principals indicadors de l'atur
Indicador Nombre Mes i any Variació interanual
Nombre %
Afiliació a la Seguretat Social - Juny 20 18.624.337 Juny 20 -893.360 -4,58
Treballadores afiliades - Juny 20 8.628.922 Juny 20 -421.914 -4,66
Atur registrat - Juny 20 3.862.883 Juny 20 847.197 28,09
Treballadores en atur - Juny 20 2.215.918 Juny 20 418.288 23,27
Pensions contributives SS - Juny 20 9.754.740 Juny 20 21.506 0,22
Pensions percebudes per dones - Juny 20 5.061.423 Juny 20 29.520 0,59