Ministeri de Treball i Economia SocialPágina principal. Ministeri de Treball i Economia Social

Gabinet de Comunicació

Sala Multimèdia

Destacats

Dades i publicacions

Dades d'interès

Principals indicadors de l'atur
Indicador Nombre Mes i any Variació interanual
Nombre %
Afiliació a la Seguretat Social - Ago. 20 18.792.376 Ago. 20 -527.851 -2,73
Treballadores afiliades - Ago. 20 8.670.144 Ago. 20 -243.589 -2,73
Atur registrat - Ago. 20 3.802.814 Ago. 20 737.010 24,04
Treballadores en atur - Ago. 20 2.197.913 Ago. 20 379.647 20,88
Pensions contributives SS - Ago. 20 9.777.556 Ago. 20 21.414 0,22
Pensions percebudes per dones - Ago. 20 5.078.683 Ago. 20 31.928 0,63