Ministerio de Traballo e Economía SocialPágina principal. Ministerio de Traballo e Economía Social

Gabinete de Comunicación

Sala Multimedia

Destacados

Datos e publicacións

Datos de interese

Principais indicadores do paro
Indicador Número Mes e ano Variación interanual
Número %
Afiliación á Seguridade Social - Ago. 20 18.792.376 Ago. 20 -527.851 -2,73
Traballadoras afiliadas - Ago. 20 8.670.144 Ago. 20 -243.589 -2,73
Paro rexistrado - Ago. 20 3.802.814 Ago. 20 737.010 24,04
Traballadoras en paro - Ago. 20 2.197.913 Ago. 20 379.647 20,88
Pensións contributivas SS - Ago. 20 9.777.556 Ago. 20 21.414 0,22
Pensións percibidas por mulleres - Ago. 20 5.078.683 Ago. 20 31.928 0,63