Lan eta Ekonomia Sozial MinisterioaEtxeko zerbitzua. Lan eta Ekonomia Sozial Ministerioa

Rastro de migas

Etxeko zerbitzua

Etxeko langileentzako sistema bereziaren arloko berrikuntzak

Etxeko Langileentzako Sistema Bereziaren kudeaketa eta babes soziala hobetzeari eta izaera ekonomiko eta sozialeko beste neurri batzuei buruzko 29/2012 Errege Lege Dekretua, abenduaren 28koa, onartzearen ondorioz (2012ko abenduaren 31ko BOE), zenbait aldaketa egin ziren Etxeko Langileentzako Sistema Bereziaren konfigurazio juridikoan. Bestalde, abenduaren 28ko 28/2018 Errege Lege Dekretuan pentsio publikoei balioa handitzea eta gizarte-, lan- eta enplegu-arloko premiazko beste neurri batzuk jasotzen dira, eta kontingentzia arrunten bidezko kotizazio-oinarriak eta –tasa eta enplegatzailearen eta enplegatuaren arteko banaketa nahiz enplegatzailearen kargurako lanbide-kontingentzien bidezko kotizazio-tasa aldatu egin ditu.

Afiliazioa, alta eta baja Gizarte Segurantzan:

2013ko apirilaren 1az geroztik, Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean Etxeko Langileentzako ezarritako Sistema Berezian dauden langileek, enplegatzaile bakoitzeko hilean 60 ordu baino gutxiagoz lan egiten badute, afiliazioa, altak, bajak eta datuen aldaketak zuzenean egin beharko dituzte enplegatzaile horiekin horrela adostuz gero. Edonola ere, etxeko langileek aurkeztutako alta- eta baja-eskaerak eta datu-aldaketak enplegatzaileak sinatuta egon beharko dute.

Gizarte Segurantzarako kotizazioak:

2021. urtean zehar, kontingentzia arrunten eta lanbide-kontingentzien bidezko kotizazio-oinarriak ondorengo eskala kontuan hartuta zehaztuko dira, etxeko langileek jasotako ordainsariaren arabera:

Tramak, hileko ordainsariak eta kotizazio oinarriak
Tarteak hileko ordainsariak eta kotizazio-oinarriak ordainsarien proportzioarekin handitua €/hileko Kotizazio-oinarria €/hileko Gehienez lan egindako orduak
Bitarte 240,00 206,00 34
etik 240,01 ra 375,00 340,00 53
etik 375,01 ra 510,00 474,00 72
etik 510,01 ra 645,00 608,00 92
etik 645,01 ra 780,00 743,00 111
etik 780,01 ra 914,00 877,00 130
etik 914,01 ra 1.050,00 1.050,00 160
etik 1.050,01 ra 1.144,00 1.097,00 160
etik 1.144,01 ra 1.294,00 1.232,00 160
10º etik 1.294,01 Hileko ordainsaria 160

2021. urtean, kontingentzia arrunten bidezko kotizazio-tasa 28,30%, ekoa izango da, 23,60% enplegatzailearen kontura eta 4,70% enplegatuaren kontura.

Lanbide-kontingentzien bidezko kotizaziorako, %1,50 aplikatuko da, soilik enplegatzailearen kontura.

2013ko apirilaren 1etik aurrerako ondorioekin, etxeko langileak enplegatzaile bakoitzeko hilean 60 ordu baino gutxiago lan eginez gero eta Etxeko Langileen Sistema Berezian sartzeko betebeharrak bere gain hartzea adostu badu enplegatzailearekin, langilea izango da kotizatzeko betebeharren subjektu erantzulea. Beraz, bere ekarpena eta akordio hori egindako enplegatzaileari dagokiona (edo, hala badagokio, enplegatzaileak) sartu beharko ditu, kontingentzia arrunt eta profesionalengatik.

Informazio gehiago