Ministeri de Treball i Economia SocialPágina principal. Ministeri de Treball i Economia Social

Gabinet de Comunicació

Sala Multimèdia

Destacats

Dades i publicacions

Dades d'interès

Principals indicadors de l'atur
Indicador Nombre Mes i any Variació interanual
Nombre %
Afiliació a la Seguretat Social - Juny 21 19.500.277 Juny 21 875.940 4,70
Treballadores afiliades - Juny 21 9.076.939 Juny 21 448.017 5,19
Atur registrat - Juny 21 3.614.339 Juny 21 -248.544 -6,43
Treballadores en atur - Juny 21 2.122.610 Juny 21 -93.308 -4,21
Pensions contributives SS - Juny 21 9.854.685 Juny 21 99.945 1,02
Pensions percebudes per dones - Juny 21 5.140.407 Juny 21 78.984 1,56