Ministeri de Treball i Economia SocialPàgina d'inici. Ministeri de Treball i Economia Social

Gabinet de Comunicació

Sala Multimèdia

Destacats

Dades i publicacions

Dades d'interès

Principals indicadors de l'atur
Indicador Nombre Mes i any Variació interanual
Nombre %
Afiliació a la Seguretat Social - Nov. 21 19.752.358 Nov. 21 730.356 3,84
Treballadores afiliades - Nov. 21 9.237.641 Nov. 21 372.700 4,20
Menors de 25 anys - Nov. 21 1.107.598 Nov. 21 174.682 16,46
Atur registrat - Nov. 21 3.182.267 Nov. 21 -668.625 -17,36
Treballadores en atur - Nov. 21 1.888.257 Nov. 21 -333.997 -15,03
Menors de 25 anys - Nov. 21 245.442 Nov. 21 -120.277 -32,89