Ministeri de Treball i Economia SocialPàgina d'inici. Ministeri de Treball i Economia Social

Gabinet de Comunicació

Sala Multimèdia

Destacats

Dades i publicacions

Dades d'interès

Principals indicadors de l'atur
Indicador Nombre Mes i any Variació interanual
Nombre %
Afiliació a la Seguretat Social - Nov. 22 20.283.631 Nov. 22 531.273 2,7
Treballadores afiliades - Nov. 22 9.536.203 Nov. 22 298.562 3,2
Menors de 25 anys - Nov. 22 1.221.883 Nov. 22 114.284 10,3
Atur registrat - Nov. 22 2.881.380 Nov. 22 -301.307 -9,5
Treballadores en atur - Nov. 22 1.727.559 Nov. 22 -160.698 -8,5
Menors de 25 anys - Nov. 22 207.936 Nov. 22 -37.506 -15,3