Ministeri de Treball i Economia SocialPágina principal. Ministeri de Treball i Economia Social

Gabinet de Comunicació

Sala Multimèdia

Destacats

Dades i publicacions

Dades d'interès

Principals indicadors de l'atur
Indicador Nombre Mes i any Variació interanual
Nombre %
Afiliació a la Seguretat Social - Oct. 20 18.990.364 Oct. 20 -439.629 -2,26
Treballadores afiliades - Oct. 20 8.852.643 Oct. 20 -197.341 -2,18
Atur registrat - Oct. 20 3.826.043 Oct. 20 648.384 20,40
Treballadores en atur - Oct. 20 2.203.285 Oct. 20 329.763 17,60
Pensions contributives SS - Oct. 20 9.773.471 Oct. 20 4.670 0,04
Pensions percebudes per dones - Oct. 20 5.079.595 Oct. 20 22.798 0,45