Ministeri de Treball i Economia SocialPàgina d'inici. Ministeri de Treball i Economia Social

Gabinet de Comunicació

Sala Multimèdia

Destacats

Dades i publicacions

Dades d'interès

Principals indicadors de l'atur
Indicador Nombre Mes i any Variació interanual
Nombre %
Afiliació a la Seguretat Social - Ago. 23 20.706.500 Ago. 23 555.499 2,8
Treballadores afiliades - Ago. 23 9.689.915 Ago. 23 310.007 3,3
Menors de 25 anys - Ago. 23 1.454.263 Ago. 23 109.945 8,2
Atur registrat - Ago. 23 2.702.700 Ago. 23 -221.540 -7,6
Treballadores en atur - Ago. 23 1.629.441 Ago. 23 -121.560 -6,9
Menors de 25 anys - Ago. 23 187.957 Ago. 23 -9.529 -4,8