Ministeri de Treball i Economia SocialPágina principal. Ministeri de Treball i Economia Social

Gabinet de Comunicació

Sala Multimedia

Destacats

Dades i publicacions

Dades d'interès

Principals indicadors de l'atur
Indicador Nombre Mes i any Variació interanual
Nombre %
Afiliació a la Seguretat Social - Gen. 24 20.604.761 Gen. 24 523.537 2,6
Treballadores afiliades - Gen. 24 9.736.379 Gen. 24 293.522 3,1
Menors de 25 anys - Gen. 24 1.282.839 Gen. 24 91.139 7,8
Atur registrat - Gen. 24 2.767.860 Gen. 24 -140.537 -4,8
Treballadores en atur - Gen. 24 1.658.877 Gen. 24 -81.208 -4,7
Menors de 25 anys - Gen. 24 201.154 Gen. 24 -2.350 -1,2