Ministeri de Treball i Economia SocialAvís legal i política de privacitat. Ministeri de Treball i Economia Social

Rastro de migas

  • Inici
  • Avís legal i política de privacitat

Avís legal i política de privacitat

AVÍS LEGAL

El domini a Internet mites.gob.es és de titularitat Ministeri de Treball i Economia Social.

Aquest Ministeri us informa que l'accés i ús de la pàgina web www.mites.gob.es i tots els subdominis i directoris inclosos sota la mateixa (en endavant, conjuntament denominats com el Portal), així com els serveis o continguts que a través d'ell es poden obtenir, estan subjectes a termes que es detallen en aquest avís legal, sense perjudici que l'accés a algun d'aquests serveis o continguts puguin necessitar l'acceptació d'unes condicions generals addicionals.

Per això, si les consideracions detallades en aquest Avís Legal no són de la vostra conformitat, preguem no feu ús del Portal, ja que qualsevol ús que feu de la mateixa o dels serveis i continguts que s'hi inclouen implicarà l'acceptació dels termes legals recollits en aquest text.

El Ministeri es reserva el dret a realitzar canvis al Portal sense previ avís, amb l'objecte d'actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del Portal o del seu disseny. Els continguts i serveis que ofereix el Portal s'actualitzen periòdicament. A causa de que l'actualització de la informació no és immediata, us suggerim que comproveu sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts recollits al Portal.

Les condicions i termes que es recullen en el present Avís poden variar, de manera que us convidem a revisar aquests termes quan visiteu de nou el Portal.

La informació continguda en aquesta web procedeix de fonts públiques. El Ministeri no es fa responsable dels danys i perjudicis que pogués ocasionar la utilització de les eines i informacions contingudes a www.mites.gob.es en relació amb l'adopció de decisions sobre l'inici, desenvolupament o resultat de procediments administratius. Tals decisions han de ser contrastades en els centres, organismes o dependències competents

En qualsevol cas, la informació i continguts d'aquesta web no podrà ser al·legada en processos contradictoris amb l'Administració Pública, no assumint cap responsabilitat per les discrepàncies que poguessin existir entre els documents impresos de l'administració competent i la publicació electrònica en aquestes pàgines.

Tant el disseny del Portal i els seus codis font, com els logos, marques i altres signes distintius que hi apareixen, pertanyen al Ministeri o entitats col·laboradores i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

S'autoritza la reproducció total o parcial dels continguts del Portal, sempre que es citi expressament el seu origen públic. El Ministeri declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considereu que aquest lloc pogués estar violant els vostres drets, preguem us poseu en contacte amb el Ministeri.

El Ministeri us facilita l'accés a altres pàgines web que considerem poden ser del voste interès. L'objectiu d'aquests enllaços és únicament facilitar-vos la recerca dels recursos que us puguin interessar a través d'Internet. No obstant això, aquestes pàgines no li pertanyen, ni fa una revisió dels seus continguts i, per això, no pot fer-se'n responsable, ni del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se de l'accés o ús de la mateixa.

AVÍS POLÍTICA PRIVACITAT

A través d'aquest lloc web no es recullen dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement, ni se cedeixen a tercers.

Amb la finalitat d'oferir el millor servei i amb l'objecte de facilitar-ne l'ús, s'analitzen el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l'activitat dels visitants i la seva freqüència d'utilització.

El Ministeri de Treball i Economia Social utilitza galetes pròpies i de tercers per al correcte funcionament i visualització del lloc web per part de l'usuari, així com la recollida d'estadístiques. Podeu consultar més informació al respecte a la pàgina de la nostra Política de galetes.

A continuació us informem sobre la política de protecció de dades del Ministeri de Treball i Economia Social.

D'acord amb els Art. 13 de l'Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (Reglament General de Protecció de Dades Personals) i 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les dades de caràcter personal, facilitades mitjançant els formularis oferts als portals del Ministeri de Treball i Economia Social i les seves seus electròniques associades, seran tractades d'acord amb la normativa vigent a cada activitat de tractament les característiques de les quals estan recollides d'acord a l'article 30 del propi Reglament en el Registre d'Activitats de Tractament del Ministeri de Treball i Economia Social. La relació actualitzada de les activitats de tractament que el MITES duu a terme es troba disponible en l'Inventari d'Activitats de Tractament, disponible a través dels següents enllaços:

Seu electrònica dels Serveis Centrals del Ministeri i de les Subseus associades

https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/PublicidadActiva/OrganizacionYEmpleo/Registro-Tratamiento/

En l'inventari d'activitats podeu trobar informació detallada sobre: el responsable de cada activitat de tractament, la finalitat, legitimació, conservació de les dades personals, i sobre la possible cessió o transferència internacional de dades.

La legitimació del tractament pot estar basada en el compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament, en el compliment d'una obligació legal, en el consentiment de les persones interessades, o en qualsevol de les altres causes taxades en l'article 6 del Reglament General de Protecció de Dades Personals (RGPD). En el cas d'activitats de tractament que tractin dades de categories especials, l'habilitació pot estar basada en qualsevol de les causes taxades en l'article 9 de l'RGPD o de la Llei Órganica 3/2018 (de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals ). El Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social es compromet a guardar la màxima reserva i confidencialitat sobre la informació que li sigui facilitada i a utilitzar-la únicament per als fins establerts per a cada tractament.

Les dades es recolliran a través dels formularis corresponents, que només contindran els camps imprescindibles per a la tramitació de les prestacions o serveis que es sol·licitin, i es conservaran durant el temps imprescindible per atendre els serveis, d'acord amb la legislació vigent, respecte a la prescripció de responsabilitats. Correspon a l'interessat l'actualització de les seves pròpies dades; el Ministeri de Treball i Economia Social no serà responsable de la seva inexactitud si no es comuniquen els canvis que hagin pogut produir-se.

Podeu exercir els seus drets en protecció de dades: accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament, portabilitat, i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, quan siguin procedents, a través de correu postal dirigit al Ministeri de Treball i Economia Social, al passeig de la Castellana, 63, 28071 Madrid o mitjançant el correu electrònic dpd@mites.gob.es. Us informem que podeu efectuar, si enteneu que no s'han atès correctament els vostres drets i ho desitgeu, una reclamació en matèria de protecció de dades utilitzant el correu dpd@mites.gob.es o mitjançant el formulari habilitat a l'efecte per AEPD:

Agència Espanyola de Protecció de Dades - Seu electónica - Presentació de reclamació.