Ministeri de Treball i Economia SocialLa Secretaria d'Estat d'Ocupació i Economia Social. Ministeri de Treball i Economia Social

Rastro de migas

  • Inici
  • La Secretaria d'Estat d'Ocupació i Economia Social

La Secretaria d'Estat d'Ocupació i Economia Social

La Secretaria d’Estat d’Ocupació i Economia Social es l’òrgan superior del departament al què correspon les funcions d’impuls, direcció i desenvolupament de les relacions laborals individuals i col·lectives, les condicions de treball, protecció per desocupació, foment de l’ocupació, la formació ocupacional, l’economia social, i la promoció del treball autònom.

Organigrama

Novetats