Ministeri de Treball i Economia SocialMapa de la Negociació Col·lectiva. Ministeri de Treball i Economia Social

Imagen temática

Mapa de la Negociació Col·lectiva

Advertiments!

  • Aquesta eina subministrarà a l'usuari informació ORIENTATIVA SOBRE EL POSSIBLE CONVENI COL·LECTIU QUE PUGUI SER D'APLICACIÓ a una determinada empresa en funció DE LA SEVA ACTIVITAT PRINCIPAL, en relació amb els codis CNAE associats a aquesta i a l'àmbit funcional de cada conveni col·lectiu.
  • La informació facilitada té CARÀCTER MERAMENT ORIENTATIU. Si ho desitgeu, podeu cursar una consulta formal als òrgans consultius de caràcter estatal (CCNCC) o autonòmics existents, a través dels procediments establerts.
  • Les activitats econòmiques associades a cada conveni han estat determinades mitjançant l'assignació de codis CNAE a l'àmbit funcional de cada conveni:
    • Els codis CNAE assignats als CONVENIS COL·LECTIUS QUE APAREIXIN EN BLAU són els que consten declarats per les mateixes comissions negociadores a REGCON.
    • Els codis CNAE assignats als CONVENIS COL·LECTIUS QUE APAREIXIN EN TARONJA han estat determinats pels serveis tècnics de la CCNCC, sent un criteri merament orientatiu (vegeu apartat "altra documentació d'interès").

Per entrar al Mapa de la Negociació Col·lectiva feu clic a les imatges següents:

Acceso a MAPA de la negociación colectiva: Busqueda simple | Acceso a MAPA de la negociación colectiva: Búsqueda avanzada

 

Documentació d'interès


Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos

C/Alberto Aguilera, 15 Dupl. 1º - 28015 Madrid

Tfno.: 91 758 05 61 - Fax: 91 547 73 10

Correo electrónico: ccncc@mites.gob.es

Código DIR3: EA0021365