Ministeri de Treball i Economia SocialComissió Consultiva Nacional de Convenis Col·lectius. Ministeri de Treball i Economia Social

Rastro de migas

  • Inici
  • Comissió Consultiva Nacional de Convenis Col·lectius

Comissió Consultiva Nacional de Convenis Col·lectius

¡NOVETAT! XXXIV Jornada anual de la CCNCC: «Mesures d'igualtat per raó de gènere en la negociació col·lectiva»

Programa XXXIV Jornada anual de la CCNCC

¡NOVETAT! Publicació del Butlletí núm. 80 de november de 2021

Butlletí núm. 80

¡NOVETAT! Publicació de «La negociació col·lectiva al sector del metall»"

Publicació en format electrònic / Publicació en paper

¡NOVETAT! Publicació de «Nous escenaris i nous continguts de la negociació col·lectiva»

Publicació en format electrònic / Publicació en paper

Mapa de la negociació col·lectiva

Accés al mapa de la negociació col·lectiva

Recerca de codi i text de convenis i acords (REGCON-MITES)

Accés a la recerca de convenis

Buscadors de convenis col·lectius (Comunitats Autònomes)

Accés als buscadors de convenis col·lectius

Informació de la CCNCC

Actuacions de la CCNCC

Registre de dades sobre negociació col·lectiva

Aspectes normatius i jurisprudencials sobre la negociació col·lectiva

Estadístiques de convenis col·lectius i altres estadístiques del Ministeri

Bibliografia sobre la negociació col·lectiva

Accés a la bibliografia sobre la negociació col·lectiva

Enllaços d’interès

Accés als enllaços d’interès

Comissió Consultiva Nacional de Convenis Col·lectius

C/Alberto Aguilera, 15 Dupl. 1º - 28015 Madrid

Tfno.: 91 758 05 61 - Fax: 91 547 73 10

Correu electrònic: ccncc@mites.gob.es

Código DIR3: EA0041805