Ministeri de Treball i Economia SocialAccessibilitat. Ministeri de Treball i Economia Social

Rastro de migas

 • Inici
 • Accessibilitat

Accessibilitat

Declaració d'accessibilitat

El Ministeri de Treball i Economia Social s'ha compromès a fer accessibles els seus llocs web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (d'ara endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).

La directiva Europea es basa en la norma EN 301.549 «Requisits d'accessibilitat de productes i serveis TIC» i aquesta, al seu torn, és una adaptació de les Pautes d'Accessibilitat per al Contingut Web (WCAG 2.1) de W3C.

La present declaració d'accessibilitat s'aplica als següents llocs web:

Situació de compliment

Aquest lloc web està parcialment d'acord amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de la manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible per les següents raons:

 1. Manca de conformitat amb el RD 1112/2018 de 7 de setembre

  En algunes de les pàgines podrien existir els següents criteris no complerts relacionats amb la norma EN 301.549 «Requisits d'accessibilitat de productes i serveis TIC» i aquesta, al seu torn, és una adaptació de les Pautes d'Accessibilitat per al Contingut Web (WCAG 2.1, per les seves sigles en anglès) (criteris especificats entre parèntesis)

  • Baix contrast entre text i fons [requisit número (9.1.4.3) contrast mínim d'EN 301.549].
 2. Càrrega desproporcionada

  • No aplica
 3. El contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable

  • Formats d'arxiu d'ofimàtica publicats abans de l'entrada en vigor d'aquest Reial Decret, 20 de setembre de 2018, sempre que no siguin necessaris per a tasques administratives actives, com ara un manual d'ajuda o formulari per iniciar un procediment.

  • Contingut multimèdia de base temporal pregravat publicat abans de l'entrada en vigor d'aquest Reial Decret.

  • Serveis de mapes i cartografia en línia, sempre que la informació essencial es proporcioni de manera accessible digitalment en el cas de mapes destinats a fins de navegació.

  • Continguts de tercers que no estiguin sota el control del Ministeri de Treball i Economia Social.

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 30/09/2020.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme pel propi organisme.

Darrera revisió de la declaració: 30/09/2020.

Observacions i dades de contacte

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a) del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre) com, per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web.

 • Transmetre altres dificultats d'accés a l'contingut.

 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat al lloc web.

A través de les següents vies:

Les comunicacions seran rebudes i tractades per la Unitat de Qualitat, Seguretat, Auditoria i Innovació de la Subdirecció General de Tecnologia de la Informació i Comunicacions de la Subsecretaria del Ministeri de Treball i Economia Social.

Procediment d'aplicació

El procediment de reclamació recollit en l'article 13 del RD 1112/2018 pot iniciar-se a través del següent enllaç

Contingut opcional

 • S'estableix com a objectiu assolir el compliment de tots els requisits de nivell A i AA de la WCAG 2.1, juntament amb certs requisits de nivell AAA considerats rellevants per a la millora de l'experiència d'ús del portal per part del ciutadà.