Ministeri de Treball i Economia SocialPublicacións. Ministeri de Treball i Economia Social

Rastro de migas

  • Inici
  • Publicacións

Publicacións

Centre de publicacions

El Centre de publicacions del Ministeri ha posat en marxa un nou sistema de distribució i venda de publicacions, tant en suport paper com en suport electrònic (pdf, epub i web).

La informació relacionada amb novetats i adquisició de publicacions la podeu trobar accedint a la nostra LLIBRERIA VIRTUAL, situada al web del Ministeri de Treball i Economia Social, a través de l'enllaç:

Llibreria virtual del Ministeri

A través de la Llibreria Virtual posem a disposició del ciutadà, amb caràcter general i en el moment del llançament d'aquest portal, les publicacions editades pel Departament a partir de l'1 de gener del 2010. D'altra banda, s'estan actualitzant els continguts de la Llibreria Virtual en ordre cronològic invers, amb l'objectiu d'arribar a completar el catàleg de forma íntegra. Per trobar informació complementària sobre altres publicacions, catàlegs, punts de venda i distribuïdors i accés restringit a publicacions, feu clic a Informació addicional.

Si té problemes d'accés, o detecteu qualsevol altre error, es prega es comuniqui a public-e@mites.gob.es

Servei Públic d'Ocupació Estatal:

Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball: