Ministeri de Treball i Economia SocialGuia de treball. Ministeri de Treball i Economia Social

Rastro de migas

  • Inici
  • Guia de treball

Guia de treball

GUIA DE TREBALL
Ministeri de Treball i Economia Social (NIPO: 117-21-001-7)
Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions (NIPO: 121-21-008-5)

El Ministeri de Treball i Economia Social i el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions presenten la Guía de treball, el contingut de la qual ha estat actualitzat a 7 d'abril de 2021.

Aquesta publicació, elaborada en el marc de la política d'informació i atenció al ciutadà, parteix de la normativa reguladora dels diferents serveis i prestacions d'ambdós departaments i s'orienta a satisfer la demanda d'informació d'institucions, professionals i persones en general interessades en les matèries de la seva competència, per tal de facilitar l'exercici dels drets i el compliment de les obligacions socials i laborals dels ciutadans.

Com a novetats més significatives en aquesta edició, a més del Reial Decret 2/2020, de 12 de gener, pel qual s'estructuren els departaments ministerials, dividint en dos l'antic Ministeri de Treball, Seguretat Social i Migracions, cal assenyalar, entre d'altres, les següents: Reial Decret 463/2020 de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, que dona lloc a una profusa publicació de normativa d'urgència de caràcter conjuntural amb una incidència més que notable en l'activitat de les empreses i en els treballadors, com el Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19; Reial Decret-llei 11/2020, de 21 d'abril; Reial Decret-llei 15/2020, de 21 d'abril o el Reial Decret-llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació. Amb caràcter de permanència en el temps s'ha d'assenyalar el Reial Decret-llei 20/2020, de 29 de maig, pel qual s'estableix l'ingrés mínim vital i el Reial Decret-llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància; el Reial Decret 901/2020, de 13 d'octubre, de regula els plans d'igualtat i el seu registre, el Reial Decret 902/2020, d'igualtat retributiva entre dones i homes i, en un altre ordre, el Reial Decret 46/2021, de 26 de gener, sobre revaloració de les pensions del sistema de la Seguretat Social, de les pensions de classes passives i d'altres prestacions socials públiques per a l'exercici 2021. Cal assenyalar, també, el Reial Decret-llei 38/2020, de 29 de desembre, pel qual s'adopten mesures d'adaptació a la situació d'Estat tercer del Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord.

portada Guía 2021

Des de la publicació inicial en 1987 s'ha anat editant anualment, excepte el 2020 a causa de la pandèmia, superant el milió dos-cents mil exemplars, i en la seva versió electrònica és la pàgina més visitada del web departamental, la qual cosa avala la seva consolidació com a pilar d'informació en matèria treball, Seguretat Social i migracions en el conjunt d'accions orientades a la transparència i a l'atenció dels ciutadans en l'Administració General de l'Estat.

Com a alternativa a aquesta edició electrònica, l'adquisició de l'obra completa en paper pot realitzar-se a través dels següents canals:

Madrid 7 d'abril de 2021