Cabeceira

Saltar Cabeceira

Contenido

Saltar Contenidos

Atención ao cidadán /  Criterios Técnicos
Criterios Técnicos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

Archivadores en líneaSegundo o artigo 18.3 da Lei 42/1997 de Ordenación da Inspección de Traballo e S.S. (derogada por Ley 23/2015 - Ver Disp. Trans. 1ª) a Autoridade Central da Inspección de Traballo e Seguridade Social ten entre as súas competencias (apartado 3.7) "A definición dos criterios técnicos e operativos comúns" para o desenvolvemento da función inspectora en aplicación dos obxectivos de carácter xeral que defina a Conferencia Sectorial. "

A Dirección Xeral da ITSS (como Autoridade Central) considera oportuno e conveniente ofrecer a todas as empresas e cidadáns interesados, determinados Criterios Técnicos co obxectivo de informar sobre cuales son as interpretacións que realiza este órgano directivo, sobre determinadas cuestións relativas á normativa laboral no exercicio das súas funcións.

Polo tanto, neste apartado inclúense para un coñecemento xeral, determinados Criterios Técnicos ditados dende o primeiro de xaneiro do ano 2009 .
 

Fecha Criterio técnico Documento
14/04/2021 Criterio Técnico OE ITSS nº 104/2021 sobre actuaciones de la Inspección de Trabajo y S.S. en Riesgos Psicosociales Destacado... Icono PDF
08/09/2020 Criterio Técnico OE ITSS nº 103/2020 sobre la habilitación contenida en el RD 21/2020 en relación con
las medidas de prevención e higiene para hacer frente a la crisis sanitaria COVID19 en los centros de
trabajo Destacado...
Icono PDF
10/06/2019 Criterio Técnico OE ITSS nº 101/2019 sobre actuación de la Inspección de Trabajo y S.S. en materia
de registro de Jornada
Icono PDF
24/06/2016 Criterio Técnico DGITSS nº 98/2016 - Sobre actuaciones de la ITSS en materia de cuota de reserva
de puestos de trabajo para personas con discapacidad
Icono PDF
15/06/2016 Criterio Técnico DGITSS nº  97/2016 - Sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación
de servicios transnacional
Icono PDF
08/04/2015 Criterio Técnico DGITSS nº 95/2015 - En materia de Contratación Temporal Icono PDF
12/06/2012 Criterio Técnico DGITSS nº 91/2012 - Incumplimiento Art. 51.9 ET Convenio Especial Icono PDF
06/06/2011 Criterio Técnico DGITSS nº 89/2011 -Derivación de responsabilidad a administradores de S.M. capitalistas Icono PDF
10/02/2011 Criterio Técnico DGITSS nº 87/2011 -Actuaciones inspectoras en relación al riesgo laboral de atraco- Icono PDF
14/10/2010 Criterio Técnico DGITSS nº 85/2010 -Horas Extraord. Fuerza Mayor- Icono PDF
28/06/2010 Criterio Técnico DGITSS nº 84/2010 -Aplicación de la reincidencia de las Actas de Infracción Icono PDF
05/05/2010 Criterio Técnico DGITSS nº 83/2010 -Presencia de recursos preventivos en las empresas Icono PDF
14/08/2009 Criterio Técnico DGITSS nº 79/2009 -Reg. S.S. aplicable Profesionales sanitarios Establ. privados- Icono PDF
16/07/2009 Criterio Técnico DGITSS nº 77/2009 -Infracciones muy graves perceptores renta agraria- Icono PDF
26/06/2009 Criterio Técnico DGITSS Nº 69/2009 -Acoso y violencia en el trabajo- Icono PDF
10/02/2009 Criterio Técnico DGITSS nº 68/2009 -Gastos manutención y estancia cooperantes internacionales- Icono PDF