Capçalera

Saltar Capçalera

Contenido

Saltar Contenidos

GUIA DE NAVEGACIÓ

La present guia de navegació suposa una ajuda bàsica per al bon ús i enteniment de la Web/Portal de la ITSS. S'organitza de la manera següent:

Accés i resolució

La Web/Portal de la Inspecció està dissenyat per a una resolució mínima de pantalla de 800 X 600 i és accessible per mitjà dels navegadors d'Internet utilitzats més habitualment (Internet Explorer, Mozilla, Opera...)

Estructura de la Web/Portal

La Web/Portal de la Inspecció de Treball i Seguretat Social s'ha dissenyat seguint directrius, i es distingeix per la seva imatge senzilla i la seva facilitat d'ús.

L'estructura general considera els següents blocs d'informació que es mantenen estables al llarg de tota la Web/Portal:

Capçalera:
 • Logotips del MITES i de la ITSS
 • Imatge corporativa
 • Menú d'idiomes mitjançant banderes identificatives de les CCAA (en el cas de Web ITSS) 
 • Menú recursiu amb el cercador, el mapa del web, contacte i canvi de font
 • Data del dia

Menú:

 • Situat a l'esquerra de la pantalla. Amb el desglossament de les opcions disponibles.

Àrea de continguts:

 • Àrea central de la pàgina on es desenvolupen els continguts que s'indiquen en el menú

Peu de pàgina:

 • Amb les opcions d'accessibilitat, avís legal i la guia de navegació.

Menú optatiu:

 • Sempre situat a la dreta, aquest menú es mostra en algunes de les pàgines de continguts per ressaltar enllaços d'interès relatius a la informació que es publica.
Funcionament del menú

El menú de la Web/Portal de la Inspecció de Treball i Seguretat Social disposa de dos nivells de continguts.

Les opcions de primer nivell no tenen informació per elles mateixes i s'utilitzen simplement per agrupar els continguts de segon nivell.

L'opció de primer nivell no ofereix informació. En punxar” sobre l'opció de segon nivell s'ofereixen els diversos continguts.
 

Enllaços

Els enllaços dins de la Web/Portal de la Inspecció de Treball i Seguretat Social es distingeixen fàcilment perquè, en «passar» el cursor per un text que inclou un enllaç, sempre es visualitza una mà. En la majoria dels casos, a més, els textos amb enllaç sempre apareixen subratllats (amb mínimes excepcions que cal entendre com a concessions de disseny).

Tots els enllaços a pàgines externes a la Web/Portal de la Inspecció s'obren en una nova pàgina, de manera que, en tancar l'enllaç, es manté visible la pàgina del portal des d'on s'ha fet la crida.

La capçalera de la Web/Portal de la Inspecció inclou els següents enllaços:

 • Ministeri. - Des del logotip del MITES
 • Pàgina principal del portal web de la Inspecció - Des del logotip de la ITSS
Icones utilitzades

La taula següent mostra les icones utilitzades o susceptibles de ser utilitzades a les pàgines del portal web de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Descripción Icono
Descarrega d'arxiu Descarrega d'arxiu
obrir enllaç Abrir archivo
Arxiu en format PDF Arxiu en format PDF
Arxiu en format Word Arxiu en format Word
Arxiu en format HTML Arxiu en format HTML
Arxiu en format PPS Arxiu en format PPS
Arxiu comprimit (ZIP) Arxiu comprimit (ZIP)
Opcions recursives

Cridem opcions recursivas a aquelles que estan disponibles sempre en totes les pàgines de la Web/Portal.

Dins de la Web/Portal de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, aquestes opcions es troben repartides entre la capçalera i el peu de pàgina.

Capçalera:
 • Mapa del web - Mostra tots els continguts del web. És semblant al menú totalment «desplegat».
 • Cercador - Eina de cerca.
 • Contacte - Obre el correu amb l'adreça a la qual cal remetre els problemes tècnics que es trobin o els suggeriments de millora. No es tracta en absolut d'un correu d'atenció personalitzada ni de consulta sobre afers de la ITSS. El receptor d'aquests correus és un perfil tècnic de l'àrea informàtica.
 • Canvi de mida de lletra - Permet visualitzar la Web/Portal en tres mides de lletra diferents.
Peu de pàgina:
 • Accessibilitat - Inclou la descripció de les tecles accés ràpid a les principals àrees de la Web/Portal depenent dels navegadors i informació de les eines utilitzades per validar l'accessibilitat de lloc. La Web/Portal de la ITSS ha de complir amb l'AA de la WAI.
 • Avís legal – Advertiment legal sobre l'ús de la Web/Portal i responsabilitat de la ITSS pel que fa a les publicacions que en ell apareixen.
 • Guia de navegació – Petita ajuda per a l'ús i interpretació de la Web/Portal de la Inspecció de Treball i S.S.