Lan eta Ekonomia Sozial MinisterioaLaneko gida. Lan eta Ekonomia Sozial Ministerioa

Rastro de migas

Laneko gida

LANEKO GIDA
Lan eta Gizarte Ekonomia Ministerioa (NIPO: 117-21-001-7)
Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioa (NIPO: 121-21-008-5)

Lan eta Gizarte Ekonomia Ministerioak eta Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioak Laneko Gida aurkeztu dute, horren edukia 2021eko apirilaren 7an eguneratu da.

Argitalpena herritarrei informazioa eta arreta eskaintzeko politikaren esparruan egin da, eta bi Departamentuetako zerbitzu eta prestazio ezberdinak erregulatzen dituen araudia izan du abiapuntu. Erakundeek, profesionalek eta pertsonek oro har beren eskumeneko gaien inguruan egindako informazio-eskaerari erantzuteko sortu da, herritarren eskubideak eta lan- eta gizarte-betebeharrak betetzea errazteko asmoarekin.

Edizio honetan, berrikuntza esanguratsuenak bezala, Ministerio Departamentuak egituratzen dituen urtarrilaren 12ko 2/2020 Errege Dekretuaz gain (lehengo Lan, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioa bitan zatituta), besteak beste, honako hauek aipatu behar dira: 463/2020 Errege Dekretua, martxoaren 14koa, COVID-19ak eragindako osasun-krisiaren egoera kudeatzeko alarma-egoera deklaratzen duena; horren ondorioz, egoeraren araberako premiazko araudi ugari argitaratu dira, eta horrek eragin oso nabarmena izan du enpresen eta langileen jardueran. Halaber, aipatzekoak dira 8/2020 Errege Lege Dekretua, martxoaren 17koa, COVID-19aren inpaktu ekonomiko eta sozialari aurre egiteko ezohiko eta premiazko neurriei buruzkoa; 11/2020 Errege Lege Dekretua, apirilaren 21ekoa; 15/2020 Errege Lege Dekretua, apirilaren 21ekoa; edo 2/2021 Errege Lege Dekretua, urtarrilaren 26koa, enplegua defendatzeko gizarte-neurriak indartu eta finkatzeari buruzkoa. Denboran irauteari begira, ondorengoak aipatu behar dira: 20/2020 Errege Lege Dekretua, maiatzaren 29koa, bizitzeko gutxieneko errenta ezartzen duena, eta 28/2020 Errege Lege Dekretua, irailaren 22koa, urruneko lanari buruzkoa; 901/2020 Errege Dekretua, urriaren 13koa, berdintasun-planak eta horien erregistroa arautzen duena; 902/2020 Errege Dekretua, emakumeen eta gizonen arteko ordainsari-berdintasunarena ; eta, beste alde batetik, 46/2021 Errege Dekretua, urtarrilaren 26koa, Gizarte Segurantzaren sistemako pentsioei, Klase Pasiboen pentsioei eta beste gizarte-prestazio publiko batzuei 2021. ekitaldirako balioa handitzeari buruzkoa. Horiez gain, 38/2020 Errege Lege Dekretua, abenduaren 29koa, aipatu behar da; horren bitartez, Britainia Handiko Erresuma Batuaren eta Ipar Irlandaren hirugarren Estatu egoerara egokitzeko neurriak hartu dira.

Gida 2021 azala

1987an lehen aldiz argitaratu zenetik, urtero argitaratu da, 2020an izan ezik, pandemiaren ondorioz. Horrela, milioi bat eta berrehun mila aletik gora argitaratu dira; bertsio elektronikoa, berriz, Departamentuaren web gunean gehien bisitatzen den orrialdea da. Beraz, finkatu egin da Lan, Gizarte Segurantza eta Migrazioei buruzko informazioaren zutabe gisa, Estatuko Administrazio Orokorrean gardentasuna izatea eta herritarrei arreta ematera bideratutako ekintzen multzoan.

Edizio elektronikoaren alternatiba gisa, paperezko obra osoa honako bide hauen bitartez eskura daiteke:

Madril, 2021eko apirilak 7.