Capçalera

Saltar Capçalera

Contenido

Saltar Contenidos

Atenció al ciutadà / 
BÚSTIA DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL ... COL·LABORA

El Pla Director per un Treball Digne 2018-2019-2020 - (BOE 28-7-2018) inclou com una de les seves mesures operatives, la creació de la BÚSTIA DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL, la finalitat de la qual és reorientar l'anterior Bústia de Lluita contra el Frau Laboral, posat en marxa l'agost del 2013, de manera que ara s'hi reflecteixin tots els comportaments que impliquen precarització laboral a l'ocupació.

Ir al Buzón de la ITSSSense deixar cap dubte sobre el deure de sigil de la Inspecció de Treball i Seguretat Sòcia quant a l'origen de l'actuació inspectora, amb la posada en marxa d'aquesta nova Bústia, es pretén fer front a les situacions injustes patides per treballadors i treballadores , oferint la possibilitat de comunicar, des de l'anonimat, les situacions d'abús laboral a què puguin estar sotmesos.

La Inspecció de Treball i S.S. en lexercici de les seves funcions, planifica les seves actuacions amb lobjectiu daconseguir el compliment de la normativa laboral i evitar en la mesura del possible les irregularitats.

No obstant per a una millor identificació de les mateixes, el Ministeri de Treball i Economia Social, a través de l'Organisme Estatal de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, posa a disposició de tots els ciutadans la "BÚSTIA LA INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL" on tot aquell coneixedor d'algun incompliment de la normativa ja sigui laboral, inclosos supòsits de discriminació, de Seguretat Social o de Prevenció de Riscos Laborals, pot posar-ho en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS), emplenant aquest...

FORMULARI (feu clic sobre aquest enllaç o sobre la imatge que s'acompanya) Destacado...

És important destacar que amb la comunicació d'aquestes dades a la ITSS a través d'aquesta bústia, l'objectiu és facilitar l'organització i l'execució de les funcions que la ITSS té encomanades.

El comunicant no haurà d'aportar cap dada personal i la bústia només recollirà informació sobre les presumptes irregularitats de què se'n tingui coneixement. Es prega que les dades siguin tan detallades com sigui possible, amb l'objectiu que si es considera oportú, es puguin planificar les actuacions de la manera més adequada.

Contenidos destacados 

Importante...Perquè la ITSS pugui considerar el denunciant part o interessat en el procediment (a l'efecte de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, així com la Llei 23/2015, de 21 de juliol, Ordinadora del Sistema de Inspecció de Treball i Seguretat Social i el Reial Decret 928/1998 qque aprova el Reglament per a la Imposició de Sancions a l'Ordre Social), aquests


HAURAN DE PRESENTAR DENÚNCIA FORMAL

seguint el procediment del que s'informa al següent enllaç:
 
Destacado... COM DENUNCIAR DAVANT LA ITSS

En aquest cas, hauran d'emplenar totes les dades personals i utilitzar les diferents vies per al registre formal de la denúncia.

Contenidos destacados