Ministerio de Traballo e Economía SocialActualidade Internacional Sociolaboral. Revista mensual do Ministerio. Ministerio de Traballo e Economía Social