Ministerio de Traballo e Economía SocialSecretaría de Estado de Emprego e Economía Social. Ministerio de Traballo e Economía Social

Rastro de migas

  • Inicio
  • Secretaría de Estado de Emprego e Economía Social

Secretaría de Estado de Emprego e Economía Social

A Secretaría de Estado de Emprego e Economía Social é o órgano superior do departamento ao que lle corresponden as funcións de impulso, dirección e desenvolvemento das relacións laborais individuais e colectivas, as condicións de traballo, a protección por desemprego, o fomento do emprego, a formación ocupacional, a economía social e a promoción do traballo autónomo.

Organigramme