Ministerio de Traballo e Economía SocialDepósito de estatutos das organizacións sindicais e empresariais. Ministerio de Traballo e Economía Social

Rastro de migas

  • Inicio
  • Depósito de estatutos das organizacións sindicais e empresariais

Depósito de estatutos das organizacións sindicais e empresariais

A partires do luns día 28 de setembro do 2015 todas as solicitudes relacionadas co Depósito de Estatutos de Organizacións Sindicais e Empresariais de ámbito estatal ou supraautonómico deberán realizarse a través da aplicación DEOSE con acceso dende o portal de Sede Electrónica deste Ministerio Sede Electrónica de este Ministerio.