Ministerio de Traballo e Economía SocialMapa da Negociación Colectiva. Ministerio de Traballo e Economía Social

Imagen temática

Mapa da Negociación Colectiva

Advertencias!

  • Esta ferramenta fornecerá ao usuario información ORIENTATIVA SOBRE O POSIBLE CONVENIO COLECTIVO QUE POIDA SER DE APLICACIÓN a unha determinada empresa en función DA súa ACTIVIDADE PRINCIPAL, en relación cos códigos CNAE asociados á mesma e ao ámbito funcional de cada convenio colectivo.
  • A información facilitada ten CARÁCTER MERAMENTE ORIENTATIVO. Se o desexa, pode cursar unha consulta formal aos órganos consultivos de carácter estatal (CCNCC) ou autonómicos existentes, a través dos procedementos establecidos.
  • As actividades económicas asociadas a cada convenio foron determinadas mediante a asignación de códigos CNAE ao ámbito funcional de cada convenio:
    • Os códigos CNAE asignados aos CONVENIOS COLECTIVOS QUE APAREZAN EN AZUL, son os que constan declarados polas propias Comisións negociadoras en REGCON.
    • Os códigos CNAE asignados aos aos CONVENIOS COLECTIVOS QUE APAREZAN EN LARANXA foron determinados polos servizos técnicos da CCNCC, sendo un criterio meramente orientativo (ver apartado "outra documentación de interese").

Para entrar no Mapa da Negociación Colectiva faga clic nas seguintes imaxes:

Acceso a MAPA de la negociación colectiva: Busqueda simple | Acceso a MAPA de la negociación colectiva: Búsqueda avanzada

 

Documentación de interese


Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos

C/Alberto Aguilera, 15 Dupl. 1º - 28015 Madrid

Tfno.: 91 758 05 61 - Fax: 91 547 73 10

Correo electrónico: ccncc@mites.gob.es

Código DIR3: EA0021365