Ministerio de Traballo e Economía SocialComisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos. Ministerio de Traballo e Economía Social

Rastro de migas

  • Inicio
  • Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos

Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos

¡NOVIDADE! XXXIV Xornada anual da CCNCC: "Medidas de igualdade por razón de xénero na negociación colectiva"

Programa XXXIV Xornada anual da CCNCC

¡NOVIDADE! Publicación do Boletín nº 80 de novembro de 2021

Boletín nº 80

¡NOVIDADE! Publicación de "A negociación colectiva no sector do metal"

Publicación en formato electrónico / Publicación en papel

¡NOVIDADE! Publicación de Novos escenarios e novos contidos da negociación colectiva

Publicación en formato electrónico / Publicación en papel

Mapa da negociación colectiva

Acceso ao Mapa da negociación colectiva

Busca de código e texto de convenios e acordos (REXCON-MITES)

Acceso á busca de convenios

Buscadores de convenios colectivos (comunidades autónomas)

Acceso aos buscadores de convenios colectivos

Información da CCNCC

Actuacións da CCNCC

Rexistro de datos sobre negociación colectiva

Aspectos normativos e xurisprudenciais sobre a negociación colectiva

Estatísticas de convenios colectivos e outras estatísticas do ministerio

Bibliografía sobre a negociación colectiva

Acceso á bibliografía sobre a negociación colectiva

Ligazóns de interese

Acceso ás ligazóns de interese

Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos

C/Alberto Aguilera, 15 Dupl. 1º - 28015 Madrid

Tfno.: 91 758 05 61 - Fax: 91 547 73 10

Correo electrónico: ccncc@mites.gob.es

Código DIR3: EA0041805