Ministerio de Traballo e Economía SocialInformación sobre rexistro e depósitos de convenios colectivos. Ministerio de Traballo e Economía Social

Información sobre rexistro e depósitos de convenios colectivos

Datos estatísticos que se deben cubrir no rexistro e depósito de convenios e acordos colectivos de traballo

Información para o rexistro e depósito de convenios e acordos colectivos de traballo de ámbito estatal ou supraautonómico

Outra información de interese


Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos

C/Alberto Aguilera, 15 Dupl. 1º - 28015 Madrid

Tfno.: 91 758 05 61 - Fax: 91 547 73 10

Correo electrónico: ccncc@mites.gob.es

Código DIR3: EA0021365

Volver