Ministerio de Traballo e Economía SocialContacte co ministerio. Ministerio de Traballo e Economía Social

Rastro de migas

  • Inicio
  • Contacte co ministerio

Contacte co ministerio

Información xeral

Información e Atención Administrativa

A demanda de información sobre as materias competencia do Ministerio, serán atendidas telefonicamente de 9:00 a 17:30, os luns e xoves, e a partir das 9:00 h ás 15:00 h os martes, mércores e venres a través do teléfono 91 363 23 30 e do correo electrónico: portal@mites.gob.es

Ministerio de Traballo e Economía Social

Escríballe ao ministerio

Pode dirixirse a:

  • Ministra
  • Secretaría de Estado de Emprego e Economía Social
  • Subsecretaría de Traballo e Economía Social

Formulario de contacto

Queixas e suxestións

Queixas e suxestións