Ministerio de Traballo e Economía SocialContacte co ministerio. Ministerio de Traballo e Economía Social

Rastro de migas

  • Inicio
  • Contacte co ministerio

Contacte co ministerio

TELEFONOS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO PARA INFORMAR SOBRE A PRESENTACIÓN DOS ERTE COMO CONSECUENCIA DA COVID-19

O Ministerio de Traballo e Economía Social habilitou o seguinte teléfono para atender as consultas que poidan xurdir na presentación dos ERTE como consecuencia da Covid-19, sempre que sexan competencia deste ministerio. É dicir, que afecten a persoas traballadoras que presten os seus servizos en centros de traballo sitos en máis dunha comunidade autónoma.

O HORARIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA SERÁ:

  • De luns a venres, de 9:00 a 17:30 horas

Información sobre a presentación dos ERTE

Información xeral

Información e Atención Administrativa

*Ante a situación xerada pola evolución da Covid-19, comunícaselle ao público que a demanda de información sociolaboral será atendida a través dos teléfonos da Oficina de Información indicados a continuación e do correo electrónico portal@mites.gob.es, e que a oficina de atención presencial permanecerá PECHADA temporalmente.

O HORARIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA SERÁ:

  • De luns a venres, de 9:00 a 17:30 horas

Para información xeral sobre o ministerio: portal@mites.gob.es

Ministerio de Traballo e Economía Social

Escríballe ao ministerio

Pode dirixirse a:

  • Ministra
  • Secretaría de Estado de Emprego e Economía Social
  • Subsecretaría de Traballo e Economía Social

Formulario de contacto

Queixas e suxestións

Queixas e suxestións