Ministerio de Traballo e Economía SocialPublicacións. Ministerio de Traballo e Economía Social

Rastro de migas

Publicacións

Centro de Publicacións

O Centro de publicacións do Ministerio puxo en marcha un novo sistema de distribución e venda de publicacións, tanto en soporte papel como en soporte electrónico (pdf, epub e web).

A información relacionada con novidades e adquisición de publicacións pode atopala accedendo á nosa LIBRARÍA VIRTUAL, situada na web do Ministerio de Traballo e Economía Social, a través da seguinte ligazón:

Libraría virtual do Ministerio

A través da Libraría Virtual pomos a disposición do cidadán, con carácter xeral e no momento do lanzamento deste portal, as publicacións editadas polo Departamento a partir do 1 de Xaneiro de 2010. Por outra banda, están a actualizarse os contidos da Libraría Virtual en orde cronolóxica inverso, co obxectivo de chegar a completar o catálogo de forma íntegra. Para atopar información complementaria sobre outras publicacións, catálogos, puntos de venda e distribuidores e acceso restrinxido a publicacións, faga clic en Información adicional.

Se ten problemas de acceso, ou detecta calquera outro fallo, rógase comuníquese a public-e@mites.gob.es

Servizo Público de Emprego Estatal:

Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo: