Ministerio de Traballo e Economía SocialRexistro de convenios e acordos colectivos. Ministerio de Traballo e Economía Social

Rexistro de convenios e acordos colectivos

O Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social conta cun procedemento telemático para o rexistro dos Convenios e acordos colectivos de traballo de ámbito estatal e supraautonómico, así como para os relativos a Ceuta e Melilla.

Ligazóns de interese:


Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos

C/Alberto Aguilera, 15 Dupl. 1º - 28015 Madrid

Tfno.: 91 758 05 61 - Fax: 91 547 73 10

Correo electrónico: ccncc@mites.gob.es

Código DIR3: EA0021365