Ministerio de Traballo e Economía SocialBibliografía sobre negociación colectiva. Ministerio de Traballo e Economía Social

Bibliografía sobre negociación colectiva

Para a busca de bibliografía sobre negociación colectiva e materias conexas, recompilouse neste apartado Web da CCNCC as seguintes ligazóns:


Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos

C/Alberto Aguilera, 15 Dupl. 1º - 28015 Madrid

Tfno.: 91 758 05 61 - Fax: 91 547 73 10

Correo electrónico: ccncc@mites.gob.es

Código DIR3: EA0021365

Volver