Araudia

Lan Autonomoaren Ataria

Lan Autonomoaren Ataria

 

Araudia

Zeure konturako jarduera garatzeko, garrantzitsua da arau aplikagarri nagusiak ezagutzea. Atal honetan, lan autonomoari buruzko oinarrizko araudia kontsulta dezakezu.

Icono descriptivo

Jarraian, araudi aplikagarria duzu:

  • 20/2007 Legea, uztailaren 11koa, Lan Autonomoaren Estatutuari buruzkoa.
  • 8/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategina onesten duena.
  • 13/2022 Errege Lege Dekretua, uztailaren 26koa, autonomoentzako kotizazio-sistema berri bat ezartzen duena eta langile autonomoen jarduera eteteagatiko babesa hobetzen duena.
  • 1541/2011 Errege Dekretua, urriaren 31koa, langile autonomoek lana uzteagatik babesa jasotzeko sistema jakin bat ezartzen duen abuztuaren 5eko 32/2010 Legea garatzen duena.
  • 1613/2010 Errege Dekretua, abenduaren 7koa, Estatuko Langile Autonomoen Lanbide Elkarteen Ordezkagarritasunaren Kontseilua sortu eta arautzen duena eta Lan Autonomoaren Kontseiluaren osaera eta funtzionamendu- eta antolamendu-erregimena ezartzen dituena.
  • 197/2009 Errege Dekretua, otsailaren 23koa, Lan Autonomoaren Estatutua garatzen duena langile autonomo ekonomikoki menpekoaren kontratuaren eta erregistroaren arloan eta Langile Autonomoen Elkarte Profesionalen Estatuko Erregistroa sortzen duena.
  • PCM/74/2023 Agindua, urtarrilaren 30ekoa, Gizarte Segurantzako kotizazioari, langabeziari, jarduera eteteagatiko babesari, Soldatak Bermatzeko Funtsari eta lanbide-heziketari buruzko 2023rako legezko arauak garatzen dituena.
  • ESS/739/2017 Agindua, uztailaren 26koa, oinarri arautzaileak ezartzen dituena dirulaguntzak emateko lan autonomoa, gizarte-ekonomia eta enpresen gizarte-erantzukizuna sustatzeko jardueretarako dirulaguntzak emateko, baita langile autonomoen, kooperatiben, lan-sozietateen, laneratzeko enpresen eta estatuko gizarte-ekonomiaren ordezkari diren beste ente batzuen funtzionamendu-gastuak ordaintzeko ere.