Lan autonomoko elkarteak

Lan Autonomoaren Ataria

Lan Autonomoaren Ataria

 

Lan autonomoko elkarteak

Lan autonomoko elkarteen helburua da beren konturako langileen interes profesionalak eta funtzio osagarriak defendatzea.

Icono descriptivo

Erlazionatutako edukiak

Elkarteek helburu horretara bideratuta dauden legezko jarduera guztiak gara ditzakete. Inola ere ezin dira izan irabazi-asmokoak.
Elkarte horiek lurralde batean baino gehiagotan jardun dezakete, eta sektore eta jarduera ekonomiko desberdinetako autonomoek osatuta egon daitezke.

Imagen descriptiva

Lan autonomoko elkarteek jarduera hauek egin ohi dituzte, besteak beste: ordezkaritza instituzionala, askotariko alderdietan (legezkoak, fiskalak, kontabilitatekoak, lanekoak, etab.) autonomoei aholkularitza- eta babes-zerbitzuak ematea, edo trebakuntza- eta networking jarduerak antolatzea.

Imagen descriptiva

Hona hemen lan autonomoko sektorearteko elkarte nazional nagusiak (sartu haietako bakoitzean informazio gehiago lortzeko):

Imagen descriptiva