Ministeri de Treball i Economia SocialPàgina d'inici. Ministeri de Treball i Economia Social

Gabinet de Comunicació

Sala Multimèdia

Destacats

Dades i publicacions

Dades d'interès

Principals indicadors de l'atur
Indicador Nombre Mes i any Variació interanual
Nombre %
Afiliació a la Seguretat Social - Abr. 23 20.614.989 Abr. 23 595.909 3,0
Treballadores afiliades - Abr. 23 9.726.584 Abr. 23 315.862 3,4
Menors de 25 anys - Abr. 23 1.266.195 Abr. 23 115.249 10,0
Atur registrat - Abr. 23 2.788.370 Abr. 23 -234.133 -7,7
Treballadores en atur - Abr. 23 1.679.567 Abr. 23 -108.818 -6,1
Menors de 25 anys - Abr. 23 215.251 Abr. 23 -26.642 -12,0