Ministeri de Treball i Economia SocialPàgina d'inici. Ministeri de Treball i Economia Social

Gabinet de Comunicació

Sala Multimèdia

Destacats

Dades i publicacions

Dades d'interès

Principals indicadors de l'atur
Indicador Nombre Mes i any Variació interanual
Nombre %
Afiliació a la Seguretat Social - Oct. 21 19.690.590 Oct. 21 700.226 3,69
Treballadores afiliades - Oct. 21 9.205.374 Oct. 21 352.732 3,98
Menors de 25 anys - Oct. 21 1.080.824 Oct. 21 152.726 14,98
Atur registrat - Oct. 21 3.257.068 Oct. 21 -568.975 -14,87
Treballadores en atur - Oct. 21 1.928.579 Oct. 21 -274.706 -12,47
Menors de 25 anys - Oct. 21 256.995 Oct. 21 -104.990 -29,00