Ministeri de Treball i Economia SocialPàgina d'inici. Ministeri de Treball i Economia Social

Gabinet de Comunicació

Sala Multimedia

Destacats

Dades i publicacions

Dades d'interès

Principals indicadors de l'atur
Indicador Nombre Mes i any Variació interanual
Nombre %
Afiliació a la Seguretat Social - Març 24 20.901.967 Març 24 525.415 2,6
Treballadores afiliades - Març 24 9.986.150 Març 24 297.948 3,1
Menors de 25 anys - Març 24 1.323.878 Març 24 100.112 8,2
Atur registrat - Març 24 2.727.003 Març 24 -135.257 -4,7
Treballadores en atur - Març 24 1.632.557 Març 24 -85.766 -5,0
Menors de 25 anys - Març 24 205.007 Març 24 -10.092 -4,7