Estatísticas

Portal do Traballo Autónomo

Portal do Traballo Autónomo

 

Metodoloxía

Dende a Subdirección Xeral de Traballo Autónomo publicamos mensual e trimestralmente dúas estatísticas relacionadas co traballo autónomo.

En canto á fonte e metodoloxía, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social facilita a información dos ficheiros de persoas afiliadas aos distintos réximes por conta propia da Seguridade Social; Réxime Especial de Traballadores Autónomos (RETA) e Mar.

A partir desta información, realizamos un proceso de cruzamento das variables dispoñibles, elaborando os cadros e gráficos que conteñen datos estatísticos actualizados das persoas traballadoras por conta propia. Para máis información sobre a metodoloxía, fai clic aquí.

Por unha banda, publícase unha estatística mensual que contén datos estatísticos relativos ás traballadoras e traballadores autónomos e onde se pode consultar un resumo das variacións mensuais e unha evolución histórica. Ademais, pódense ver outros apartados que ofrecen datos por comunidades autónomas, sectores e colectivos.

Ademais, trimestralmente publícase unha estatística máis completa onde se poden consultar datos estatísticos relativos a traballadoras e traballadores autónomos, desagregados en tres documentos que ofrecen información sobre o resumo dos resultados, estatísticas completas e perfil das persoas afiliadas por conta propia por comunidades autónomas.