ENDITA

Portal do Traballo Autónomo

Portal do Traballo Autónomo

 

A Estratexia Nacional de Impulso do Traballo Autónomo 2022-2027 (ENDITA) é unha iniciativa do Ministerio de Traballo e Economía Social que se configura como unha folla de ruta que impulsa e promove o traballo por conta propia, que conta na actualidade con máis de 3 millóns de autónomas e autónomos, e que se configura como un dos motores económicos do país.

Así, o traballo autónomo constitúe unha peza esencial na economía española, por iso a estratexia, forxada tamén no marco do diálogo coas asociacións profesionais do traballo autónomo, contén unha serie de actuacións que buscan dar resposta efectiva ás necesidades das persoas que desenvolven o traballo autónomo e reforzar un modelo de emprego que contribúe á igualdade e á inclusión social e, ademais, xera emprego.

Para iso, ENDITA tamén está aliñada coa Axenda 2030 e os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS), en particular co ODS 8 “Promover un crecemento económico sostido, inclusivo e sostible, o emprego pleno e produtivo e o traballo decente para todos”.

Con esta estratexia adóptase unha visión integral co obxectivo de dar resposta ás necesidades dos autónomos e autónomas ao longo de todo o ciclo de vida da actividade, dende a creación do ecosistema emprendedor; pasando polo inicio da actividade por conta propia, o desenvolvemento da actividade e as medidas de acompañamento, así como as medidas de mellora no desenvolvemento evolutivo da actividade emprendedora.

ENDITA componse de 3 prioridades transversais e 6 eixes estratéxicos que estruturan unha folla de ruta para o fomento do traballo autónomo e que marcan o camiño da recuperación: dixitalización, cohesión social e territorial, inclusión, sostibilidade e igualdade efectiva entre mulleres e homes, que se desenvolven a través de liñas de actuación nas que se despregan un gran número de medidas e propostas concretas.

PRIORIDADES
PRIORIDADE

Responder de modo efectivo ás necesidades das persoas que desenvolven traballo autónomo

PRIORIDADE

Dimensionar o traballo autónomo como elemento clave nunha economía rexenerada e sostible

PRIORIDADE

Reforzar o traballo autónomo para contribuír á igualdade e á inclusión social

EIXES
EIXE 1

Cara a inclusión e a cohesión social por medio do traballo autónomo

EIXE 2

Fixar a poboación no territorio mediante o traballo autónomo

EIXE 3

Promover a dixitalización e modernización do traballo autónomo

EIXE 4

Por un traballo autónomo sostible

EIXE 5

Promover a formación especializada para o traballo autónomo

EIXE 6

Garantir a igualdade de xénero no traballo autónomo