Subvención de ámbito estatal para asociacións de traballo autónomo

Portal do Traballo Autónomo

Portal do Traballo Autónomo

 

Subvención de ámbito estatal para asociacións de traballo autónomo

Icono descriptivo

O Ministerio de Traballo e Economía Social a través da Dirección Xeral do Traballo Autónomo, da Economía Social e da Responsabilidade Social das Empresas, publica anualmente unha convocatoria para a concesión de subvencións para actividades de promoción do traballo autónomo, da economía social e da responsabilidade social das empresas e para sufragar os gastos de funcionamento das asociacións de traballadores autónomos, cooperativas, sociedades laborais, empresas de inserción e outras entidades representativas da economía social de ámbito estatal.

Poderán ser beneficiarias das subvencións as seguintes entidades, sempre que cumpran os requisitos establecidos nos artigos 2, 3 e 4 da Orde ESS/739/2017, do 26 de xullo.

play_arrow
Dende subvencións ata actuacións de ámbito estatal de promoción do traballo autónomo, da economía social e da responsabilidade social das empresas

Asociacións profesionais de traballadores autónomos de ámbito estatal e de carácter intersectorial.

Entidades asociativas de cooperativas, de sociedades laborais e de empresas de inserción.

Outras entidades representativas da economía social que integren asociacións de ámbito estatal de cooperativas e de sociedades laborais.

Outras asociacións, fundacións e universidades.

play_arrow
Para os gastos de funcionamento

Asociacións profesionais de traballadores autónomos de ámbito estatal, que cumpran os requisitos do artigo 2 da Orde ESS/739/2017.

Entidades asociativas de carácter intersectorial e ámbito estatal de cooperativas, sociedades laborais e de asociacións de empresas de inserción.

Entidades asociativas de carácter sectorial e de ámbito estatal de cooperativas e sociedades laborais.

Outras entidades representativas da economía social que integren asociacións de ámbito estatal de cooperativas e de sociedades laborais.

Accede aquí para obteres máis información sobre a subvención.

Se queres coñecer as bases reguladoras da subvención, entra aquí.