Día a día

Portal do Traballo Autónomo

Portal do Traballo Autónomo

 
Imagen descriptiva

Día a día do traballo autónomo

Atopa toda a información que necesites sobre trámites, prestacións, cotas, impostos, orientación e acompañamento, e o calendario do contribuínte.

 


  • Infórmate sobre os pasos que debes seguir para iniciar ou finalizar a túa actividade por conta propia, así como outros trámites habituais que che poidan interesar.


  • Facilitámosche as opcións que tes para orientarte e obter información sobre o traballo autónomo. Ademais, indicámosche o contacto dalgúns organismos públicos de interese.


  • Infórmate das diferentes prestacións ás que tes dereito e das bonificacións ás que podes optar se es un autónoma ou autónomo.


  • Infórmate sobre o teu réxime de cotización ou o cálculo da túa cota mensual e coñece tamén os impostos e deducións de traballo autónomo.


  • Coñece as datas do calendario anual de presentación de impostos e demais declaracións de todos os colectivos, incluído o de traballo autónomo.