Internacional

Portal do Traballo Autónomo

Portal do Traballo Autónomo

 

Internacional

O Ministerio de Traballo e Economía Social, grazas á súa presenza internacional, achega unha serie de páxinas que poden ser útiles a nivel laboral.

Icono descriptivo

Estas páxinas conteñen información das Consellerías de Traballo, Migracións e Seguridade Social, en materia de emprego no exterior, actualidade sociolaboral ou mobilidade, para orientar e axudar os cidadáns e cidadás fóra do territorio español.

A continuación, podes acceder ás páxinas de interese: