Asociacións do traballo autónomo

Portal do Traballo Autónomo

Portal do Traballo Autónomo

 

Asociacións do traballo autónomo

As asociacións de traballo autónomo son organizacións que teñen por obxecto a defensa dos intereses profesionais das persoas traballadoras por conta propia e funcións complementarias.

Icono descriptivo

Contidos relacionados

As asociacións poderán realizar cantas actividades lícitas estean encamiñadas para este fin. En ningún caso poderán ter ánimo de lucro.
Estas asociacións poden ter ámbitos territoriais diferentes e estaren integradas por persoas autónomas de distintos sectores e actividades económicas.

Imagen descriptiva

As asociacións de traballo autónomo dedícanse a realizar actividades como a representación institucional, a prestación de servizos de asesoramento e apoio ao colectivo de autónomos en aspectos xurídicos, fiscais, contables, laborais, entre outros, ou a organización de actividades de formación e traballo en rede.

Imagen descriptiva

As principais asociacións de traballo autónomo intersectoriais e de ámbito nacional son as seguintes, accede a cada unha delas para obter máis información:

Imagen descriptiva